Proricanje ciganske sudbine

proricanje ciganske sudbine

Proricanje sudbine predstavlja jedno od drevnih načina kroz koji možemo vidjeti sve svoje mogućnosti, blagoslove i izazove. Proricanje sudbine ciganske karte nam otkrivaju brojne važne cikluse u životu i periode transformacija. Kao rezultat proricanje sudbine ciganske karte dobivamo mogućnost da svoj život pogledamo iz sasvim drugačijeg ugla.

Proricanje sudbine ciganske karte temelji se na energiji ciklusa

Proricanje sudbine ciganske karte bazira se na kombnaciji i položaju karata. No, kako karte djeluju i na koji način nam predočavaju na periode sreće ili razdoblja izazova? U tradicionalnom smislu, svaki položaj karte oslikava osobu ili događaj. Karte su u suštini „energetski okviri“ koji nas upućuju na sudbinske utjecaje, lekcije ili važne cikluse. I iako mnogi praktičari naglašavaju samo određena životna razdoblja, svakako ne treba zapostaviti periode transformacije u kojima osoba mora uložiti veliki trud. To su najčešće teški ciklusi u životu, gdje se sve odvija kroz bol ili određene frustracije. Proricanje sudbine ciganske karte temelji se na energiji ciklusa koja otkriva sve tada važne aspekte: novac, ljubav, profesiju, karijeru, prošlost, utjecaj karme, sudbinske izazove, obiteljske veze, mogućnosti i prilike.

Postoji više načina kako možemo sve to otkriti kroz proricanje sudbine ciganske karte. Ali, također treba imati u vidu da su savijeti koje tom prilikom dobijemo od neprocijenjive vrijednosti. Proricanje sudbine ciganske karte je jedan od idealnih načina da sagledamo svoje mogućnosti  i uzmemo najbolje od života. Za sam koncept proricanja ciganskim kartama možemo reći da je specifičan, jer njihovim otvaranjem ne samo da otkrivamo buduće događaje, već možemo bolje razumjeti mistične događaje iz davne prošlosti koji su nas ometali, koji su došli iznenada bez najave i promijenili tijek našeg života.

Ciganske karte nam mogu otkriti i što stoji iza našeg poslovnog neuspjeha ili zašto je brak postao nepodnošljivo težak. Simboli na kartama i jedinstvene kombinacije daju precizne odgovore za mnoge životne situacije. No, koje će otvaranje biti aktualno ovisi o strukturi samog pitanja. Pitanja na opciji proricanje sudbine ciganske karte koje možemo postaviti su iz najrazličitijih područja života.

Proricanje sudbine ciganske karte nam pruža mogućnosti da kroz više otvaranja postavimo i veći broj pitanja. Na taj način možemo dobiti odgovore na sva ona pitanja zbog kojih smo dugo vremena imali brige i dileme. Proricanje sudbine ciganske karte također oslikava i našu interakciju sa drugima i načine kako smo se suočavali sa teškoćama u prošlosti, ali i na koji način ćemo odgovoriti na životne izazove ispred sebe.

Standardan špil sastoji se od slijedećih karata: Novac; Poruka; Neprilika; Udovica; Kuća; Vjenčanje; Bolest; Pismo; Iznenadna sreća; Udovac; Nada; Posjeta; Misao; Oficir; Želja; Ljubomora; Tuga; Sreća; Dijete; Postojanost; Oficir; Poklon; Lopov; Smrt; Nešto novca; Gubitak; Ljubav; Ljubavnica; Veselje; Nesreća; Neiskrenost; Neprijatelj; Putovanje; Vjernost; Sudija; Svećenik.

Pored ovog špila postoje i mnogi drugi, no sama suština je u davanju smjernica i odgovora na brojna pitanja iz sfere duhovnog i fizičkog. Na opciji proricanje sudbine ciganske nam karte nose važne poruke za vrijeme koje tek dolazi.

Proricanje ciganske sudbine uz pomoć karata.

Proricanje ciganske sudbine