Proricanje sudbine viskom

proricanje sudbine viskom

Jedan od najpopularnih vidova proricanja posljednjih godina je proricanje sudbine viskom. Ovaj vid proricanja omogućava osobi da sazna odgovore na mnoga pitanja. Proricanje sudbine viskom bazirano je na intuitivnoj strani tumača i njegovoj duhovnoj mudrosti. Visak zapravo djeluje ‘samo’ kao “prijemnik” informacija iz viših sfera.

Jedan od najboljih načina za proricanje sudbine viskom je tehnika da – ne.  Smatra se da je za rad najbolji visak od ametista ili roza kvarca, zbog elementa zemlje koji u sebi posjeduju.

Proricanje sudbine viskom odvija se tako što osoba postavlja određeno pitanje, dok pokreti viska daju odgovor. Kružni pokreti viska uvijek upućuju na pozitivan odgovor, dok blago ljuljane viska naprijed-nazad upućuje na negativan odgovor.

Za tehniku proricanje sudbine viskom veoma je važno da osoba vjeruje u njegovu točnost i na taj način dobije najbolje rezultate, odnosno odgovore.

Sudbina se viskom može predviđati na više načina, u ovisno što želimo saznati. Svaki stručnjak koji radi sa viskom ima svoje vlastite, univerzalne metode rada. Mnogi majstori viska rade sa slikom ili samo jednostavnim krugovima.

Osoba koja želi proricanje sudbine viskom može krenuti od karmičkih osnova, utjecaja karme. Osim ove tehnike, može se raditi i proricanje sudbine viskom sa krugovima, gdje će vam visak pokazati postoji li problem ili zastoj, i zbog čega se to događa. Ukoliko sumnjate da imate skrivenog neprijatelja (ili neprijatelje) svakako konzultirajte stručnjaka sa viskom.

Jedno veoma zanimljivo proricanje može se uraditi sa viskom i tarot kartama. Prvo je potrebno da dobro se fokusirati na pitanje. Nakon toga promešaju se tarot karte, preseču tri puta, slože u tri ili više redova. Kada su sve tarot karte složene, uzima se visak i započinje njegovo kruženje iznad karti. Kako se visak zaustavlja kod pojedinih karti tako treba iste izdvojiti i složiti u posebnu celinu. Može se  raditi po sistemu 3 ili 33 karte. Kada se odredjeni broj karata složi, može se početi sa proricanjem viskom. Ovo je jedna stara metoda proricanja viskom,  veoma je zanimljiva i preporučuje se za sva pitanja ili postojeće nedoumice.

Proricanje sudbine viskom od 0 – 24!

Pored ovog modela postoji još puno načina proricanje sudbine viskom koji nam mogu dati odgovore na naša mnogobrojna pitanja, od onih jednostavnih do onih složenog karaktera.

Visak je veoma tačan, precizan energetski alat  i u radu sa njim treba se potpuno fokusirati na pitanje kako bi proricanje dalo sto više detalja i pojedinosti.

Proricanje sudbine viskom